NOMINERINGSFORMULÄR ÅRETS YRKESLÄRARE 2019 - UHR

Välkommen att nominera årets yrkeslärare 2019

Vem är du som nominerar? (Elev, lärare, Skolledare, Kollega, Branschrepresentant, Annat)

Skriv vilken kategori du tillhör här

* Obligatorisk
Ditt namn

Skriv ditt namn här

* Obligatorisk
Din e-postadress

Skriv din e-postadress här

* Obligatorisk
Ditt telefonnummer

Exempel: 031-000 00 00 eller 070-000 00 00. Skriv ditt telefonnummer här.

Inlämningsuppgiften är inte obligatorisk.

Jag nominerar följande lärare

Skriv lärarens namn här

* Obligatorisk
Lärarens e-postadress

Skriv lärarens e-postadress här

* Obligatorisk
Lärarens telefonnummer

Exempel: 031-000 00 00 eller 070-000 00 00. Skriv lärarens telefonnummer här.

Inlämningsuppgiften är inte obligatorisk.

Skolans namn där läraren arbetar

Här anger du namnet på skolan

* Obligatorisk
Lärarens yrkesprogram

Här anger du vilket yrkesprogram din kandidat undervisar vid

* Obligatorisk
Yrkeslärare i (geografiskt område)

Här kan du ange var i Sverige din kandidat arbetar.                          Inlämningsuppgiften är inte obligatorisk.

Lärarbehörighet

Här kan du ange om din kandidat har lärarbehörighet.                      Inlämningsuppgiften är inte obligatorisk.

Lärarlegitimation (lärarlegitimation är inte ett krav men meriterande)

Här kan du ange om din kandidat har lärarlegitimation.                    Inlämningsuppgiften är inte obligatorisk.

Här ska du beskriva hur din kandidat uppfyller följande tre kriterier

1.  i sin roll ha lyckats entusiasmera elever till lärande och kunskapssökande.

* Obligatorisk

2.  ha en uthållig och god relation till arbetsgivare och förmåga att möta dessa krav på kvalitet.

* Obligatorisk

3.  samarbetar på ett naturligt sätt med övriga kollegor inom exempelvis gymnasiegemensamma ämnen.

* Obligatorisk
Avbryt